Kişisel Verilerin Korunması

Hyplit, üyelerin kişilikleri ile ilgili olarak Hyplit'e aktardıkları tüm bilgilerin özel bir hassasiyetle kullanılmasının üyeler için çok önemli olduğunun bilincindedir. Bu nedenle Hyplit, ilgili tüm yasal veri koruma mevzuatına uymaktadır. Hyplit üyelerle ilgili bilgileri özellikle yetkisiz üçüncü şahıslara vermeyecek veya üçüncü şahısları bu konuda bilgilendirmeyecektir.


Hyplit kendisine üyelerce teslim edilmiş olan her türlü veriyi korumak için elinden gelen ve benzeri işletmelerce alınan her türlü tedbiri alacaktır. Tüm bu tedbirlere rağmen verinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda üye Hyplit’ten herhangi tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder.


Hyplit 5651 sayılı yasa gereği üyelerinin trafik verilerini ve bu yasa ile veya yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girecek olan diğer mevzuat ile tutulması gereken tüm verileri tutmaktadır ve ilgili yetkili makamların talebi üzerine bu kişilere teslim etmekle yükümlüdür. Üye yasal zorunluluk nedeni ile tutulmakta olan bu veriler nedeniyle iletişiminin mahremiyetinin veya diğer haklarının zarara uğradığı iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Hyplit bu verilerin saklanmasında ve imhasında gerekli tüm özeni göstermeyi taahhüt eder.