Sözleşmeler ve Kurallar


HYPLIT

ÜYELİK VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

HYPLIT BİLİŞİM YAZILIM YAYIN MEDYA TEKNOLOJİLERİ SAN VE LTD ŞTİ'e ( aşağıda kısaca “HYPLIT” olarak anılacaktır. ) ait http://www.hyplit.com (aşağıda kısaca "hyplit.com" olarak anılacaktır.) alan adlı internet sitemizi ziyaret ederek ve/veya üyelik formunu doldurup hyplit.com üyesi olarak işbu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınız, hyplit.com’da belirtilen ve belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.
Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları www.hyplit.com adresinde yer almaktadır. HYPLIT bu sözleşme koşullarında, hyplit.com’da ve hyplit.com’un içeriğinde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler hyplit.com’da yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Kullanıcılar www.hyplit.com adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.
İşbu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları hyplit.com servisini kullanacak olan kullanıcılara hangi şartlarda hizmet verileceğini, hyplit.com’da sunulan hizmete ilişkin detaylar ile HYPLIT ve Kullanıcıların hak ve yükümlülüklerini belirtmekte ve düzenlemektedir.
hyplit.com'a üye olunması, hyplit.com üyelik sözleşmesi ve kullanım koşullarının kullanıcı tarafından kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu üyelik sözleşmesi ve kullanım koşulları hyplit.com hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu siteyi kullananlar, ister ziyaretçi (ziyaretçi: üye olmayan ama hyplit.com'un servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar), ister üye (üye: hyplit.com'a üye olarak kaydolanlar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi kabul ve taahhüt etmişlerdir. Sözleşme metninde geçen "kullanıcı" kelimesi, hem "üye" hem de "ziyaretçi"leri içerir.
hyplit.com, Merkezine internet yayıncılığı ve elektronik edebiyatı alan, odağında kitapların bulunduğu bir sosyal medya, bir dijital, çevrim içi self-publishing ve elektronik/interaktif edebiyat yayınevi, yazarların yazılmakta olan ve bitmiş kitaplarına okurlarından destek alabilecekleri bir sosyal ağdır.
Kullanıcı, siyasi, dini ve özel hayatlara ilişkin ve uygunsuz ve/veya Türkçe'nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlamayacaktır. HYPLIT, buna aykırı davranan kişilerin kitabını, yazısını, yorumunu, mesajlarını ve kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği, yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Kullanıcı hyplit.com’a değer yaratacak bir içerik üretmeksizin, sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, hyplit.com aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. HYPLIT, kendi takdirine göre, hyplit.com’un bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir. Ancak eğer hyplit.com hizmetlerini Kullanıcı ticari amaçlarla kullanmak istiyor ise HYPLIT ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

hyplit.com'a verilen yetkiler
HYPLIT;
  • dilediği üyeye veya üyelerine sağladığı hizmeti geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir.
  • kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin, kitaplarını, yazılarını ve/veya yorumlarını yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir.
  • her zaman, tek taraflı olarak hyplit.com’u sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.
  • kayıtlarını eksik giren üyelerin hyplit.com’un kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesapları hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.
  • belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.
  • Kullanıcı’nın hyplit.com’u ve altyapısını işbu üyelik sözleşmesi ve kullanım koşulları şartlarına ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda gerekli gördüğü tedbirleri de almak hakkına sahiptir.
• Kullanacı’dan gelen içeriği, e.postayı ya da sayfasında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.
• hyplit.com’un herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki üye erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir.

• Bir kullanıcıya ait şifre ve kullanıcı adı başka biri tarafından ele geçirildiğinde üyenin bilgisi dışında işlem yapılabilir. Böyle bir durum fark edildiğinde Kullanıcı şifresini değiştirmelidir. Bu tip durumlarda son karar, hyplit.com editörlerine ve yöneticilerine aittir.
• bir anlaşmazlık durumunda, ilişkin üyeliklere son vermek ve profil ve çevrimiçi kitap sayfalarını, haberlerini, yorumlarını, tartışma metinlerini, notlarını, takipçilerini silmek yoluyla anlaşmazlığı çözmeye gidebilir.

• hyplit.com'da reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yasal hakları sadece HYPLIT’e veya HYPLIT’in yetki verdiği kuruluşlara aittir.
• Üyelerin hyplit.com 'daki profillerinde bulunan veya kitaplarında yer alan ticari reklam - tanıtımlar veya bunlarla ilgili linkler uyarı yapılmadan silinebilir, bu tür girişimlerde bulunan kullanıcıların üyelikleri sona erdirilebilir.
• herhangi bir uyarı yapmaksızın sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir.
• üyeler tarafından 1 yıl boyunca işletilmeyen, 1 yıl boyunca siteye yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, yazar ve okur hesaplarını silebilir.

• hyplit.com’un kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. HYPLIT Kullanıcı’nın, hyplit.com’dan yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını ve bulaşmayacağını da garanti etmemektedir. HYPLIT, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dâhil olmak üzere, hyplit.com’un kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

Yukarıda sayılan hallerde HYPLIT sorumlu tutulamayacağı gibi; üye, üyelikten ayrılması durumunda sağladığı içerik ve topladığı maddi destekle ilgili HYPLİT’ten herhangi bir hak talep edemez.

Telif Hakları
hyplit.com hizmeti, hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde Kullanıcı tarafından kullanılamaz. Ayrıca hyplit.com altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de Kullanıcı tarafından yapılamaz.
Uluslar arası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hyplit.com’un içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı HYPLIT’e aittir. Kullanıcı, arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, hyplit.com’u veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
Kullanıcı hyplit.com’un çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde HYPLIT’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu edilecektir.
Kullanıcı telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla hyplit.com’u kullanamaz. hyplit.com’a kitaplar, makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan Kullanıcı, hyplit.com’a yüklediği içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdır. Kullanıcı, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde HYPLIT’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu edilecektir.
Kullanıcı’nın hyplit.com’u yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin HYPLIT’e bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. HYPLIT’in ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.
Kullanıcı’nın hyplit.com’u başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini Kullanıcı kabul ve taahhüt eder.
hyplit.com'da Kullanıcı tarafından yazılan veya gönderilen her türlü kitap, yorum, yazı, içerik ve haberlere ilişkin telif hakları HYPLIT'e aittir. Kullanıcı yazmış olduğu yazılar ve hyplit.com’a gönderdiği her türlü içerik ile ilgili olarak herhangi bir bedel talep etmeksizin, yazılarının ve içeriklerin Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanunun 21, 22, 23., 24., 25. maddelerinde düzenlenen mali haklarını kullanma tam ruhsatını ( lisansını ) HYLIT’e herhangi bir süre ve yayın kısıtlaması olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere bahşettiğini, söz konusu yazılarının önceden izin almaya gerek olmaksızın, uygun gördüğü her yerde yayınlanmasına muvafakat ettiğini, bu hususun muvafakatname/yetki belgesi niteliğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak Kullanıcı bunları başka bir kaynakta daha yayınlamak istemesi halinde hyplit.com'a aktif link vererek yapması gerekmektedir. Çevrimiçi kitaplar, yorum, alıntılar ve yazılarınız ile her türlü içeriğiniz hyplit.com'da yayında olduğu müddetçe HYPLIT’nin tüm yazı ve içeriklerinizi uygun gördüğü bütün ortamlarda ticari veya ticari olmayan amaçla kullanılması hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz. Bunu engellemek için Kullanıcı’nın yazısını veya içeriği silip kaldırması gerekmektedir. Ancak bu sadece ileriye dönük bir işlem olup, Kullanıcı’ya daha önce yapılmış çalışmalardan yazılarını veya içeriklerinin çıkarılmasını veya telif ücreti talep etme hakkı ve sair bir hak vermeyecektir. Daha önce yapılmış çalışmaların yeniden basımı veya yayını bu nedenle her zaman mümkündür.

Yazar Destekleme
Hyplit'e kaydolan her kullanıcı ve onun her kitabı ilk andan itibaren destek almaya açık değildir. Hyplit'te bir kitabın destek alması için belirli koşulları yerine getirmiş olmalıdır.
Bu koşullar;
Kullanıcı ya da yazar gerçek kişi olmak zorundadır.
Kitabın telif hakları başka bir yazara ait olmamalıdır.
Yazar destek almak istediği kitabın en az 15 sayfasını yazmış olmalıdır.

Bu koşulu sağlayan kitap için yazar hyplit'e destek alma foksiyonu açılır ve yazar “destek almaya aç” butonuyla hyplite kitabın desteğe açılması için başvuru yapar. Hyplit editörleri tarafından incelenen kitap destek almaya açılır ve yazar kitabına destek almaya başlar.
Hyplit'te yazarlara yapılan destekler, yazarın yazmakta olduğu kitabın hali hazırda yazılmış kısmının satın alınması demektir, hyplit yazarın daha sonra kitabını yazmaya devam edeceğini taahhüt etmez.
Kitabın silinmesi, yazarın hesabını silmesi, herhangi bir durumdan ötürü kitabın ya da yazarın hesabının silinmesi, kitabın devam etmemesi durumunda destekçi hak talep edemez. Hyplit yazar ve destekçi arasında hizmet sağlayısı olarak onlar arasındaki hukuki ilişkiden sorumlu değildir.
Yazarlara yapılan desteklerde desteğin vergiler ve aracı ödeme kurumlarının payları düşüldükten sonraki; 80 %'lık kısmı yazara telif ücreti olarak ödenir ve 20 %'lık kısmı hizmet bedeli olarak hyplit'e olmaktadır.
Bir kitaba yapılan destekler doğrudan yazarın kitap cüzdanı ve toplam cüzdanına eklenir.
Kullanıcı ya da yazar cüzdanında yer alan “Para çekme talebinde bulun” butonuyla hyplit'ten cüzdanında yer alan paranın çekilmesi için başvuruda bulur.
Talep cevap formunda banka bilgilerini doldurur ve hyplit tarafından yazarın cüdanında yer alan miktarın 80 %'ı oranında banka hesabına yatırılır.

Yasal Sorumluluk
hyplit.com'da yayınlanmak üzere sunulan içeriğe ait her türlü yasal sorumluluk Kullanıcı’nın kendisine aittir.
HYPLIT’in veya hyplit.com’un editör ve yöneticilerinin Kullanıcı tarafından gönderilen yorum, yazı, mesaj veya her türlü içerik üzerinden ön denetim hak ve yetkisi bulunmamakta olup, işbu sözleşme koşulları ve yasal düzenlemelere aykırı olduğunun tespiti halinde söz konusu yorum, yazı, mesaj, içerik HYPLIT tarafından silinecek ve üye hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
Kullanıcı hyplit.com’a yüklediği her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin HYPLIT ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından HYPLIT’e karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendisine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Aksi halde Kullanıcı HYPLIT'in uğrayabileceği zararlardan sorumlu tutulacaktır.

Kullanıcı’nın Yükümlülükleri
Kullanıcı,
1- hyplit.com’a üye olarak veya servislerini kullanarak, verdiği bütün bilgilerin tam ve doğru olduğunu; hyplit.com'u kullanırken herhangi bir geçerli yasa ve düzenlemeyi ihlal etmeyeceğini,
2- hyplit.com'da yayınlanan hiçbir yazı veya grafiğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı sahibinden izin alınmadan kullanılamayacağını, bu sitelerde yer alan ve kullanıcılar yahut hyplit.com editörleri, yazarları tarafından üretilen içerik materyali ya da uygulamaların, başka İnternet sitelerinde, konvansiyonel ortamlarda ve diğer mecralarda yayın hakkı sahibinden izin alınmadan yayınlanamayacağını,
3- hyplit.com'a yükledikleri yazılı, görsel ve işitsel malzemelerde başkalarının kişilik haklarına zarar verecek unsurlar, pornografik fotoğraflar, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık ve yasadışılık bulunmayacağını,
4- hyplit.com'a üye olurken belirledikleri şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumlulukları altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifresinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal hemen hyplit.com'a bildirmeyi; hyplit.com'un üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını,
5- hyplit.com'un sitenin belli alanlarını veya kategorilerini, sitede kullanılan bazı imkânları bedelli hale getirebileceğini ve tek taraflı olarak fiyatları belirleme hakkına sahip olduğunu,
6- hyplit.com'da tehdit, taciz ve hakaretin yasak olduğunu, herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız edecek mesajlar atan kişilerin, durumları incelendikten sonra HYPLIT tarafından üyelikten çıkarılabileceğini,
7- hyplit.com'un, üyelerini herhangi bir davranıştan dolayı ödüllendirebileceğini, faaliyetlerini kısıtlayabileceğini ya da üyeliklerini sonlandırabileceğini,
8- HYPLIT’in tescilli markaları olan hyplit.com alan adı, ismi ve hyplit.com logosunun kullanımının yasak olduğunu,
9- hyplit.com'un interaktif servisleri vasıtasıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik ve içeriklerden hyplit.com'un ve HYPLIT’nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, hyplit.com'un yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olan sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu,
10- Kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtamayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi,
11- Üyelikleri iptal edilse bile, üye oldukları süre içindeki hareketlerinden de sorumlu olduklarını,
12- hyplit.com üzerinden kurulan tüm ilişkilerde sorumluluğun tamamen ilgili taraflara ait olduğunu, hyplit.com'un sorumluluğu olmadığını,
13- Üye'nin yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
14- Kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, Kullanıcı’nın yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı HYPLIT’nin sorumlu olmayacağını,
15- Kullanıcı hyplit.com’da sunulan hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak HYPLIT’ten herhangi bir tazminat talep etmemeyi
16- kendi kişisel sayfasını kapatırsa, o güne kadar ürettiği içeriğin HYPLIT tarafından kullanım hakkının saklı olacağını,
17- tüm bu maddelere daha sonra itiraz etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Tazmin
Kullanıcı hyplit.com tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek servisi kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, hyplit.com'un ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
hyplit.com’un kullanılması, hyplit.com hakkında veya hyplit.com ile ilgili bir ihtilafın çıkması halinde, sözleşme Türkiye cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, ihtilaf bu kanunlara göre çözümlenecektir. İhtilaflar İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.

Delil Sözleşmesi
İşbu üyelik sözleşmesi ve kullanım koşullarının herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, üyelik sözleşmesi ve kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. Kullanıcı’dan doğabilecek ihtilaflarda, HYPLIT’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, HYPLIT’yi yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt eder.

İletişim
hyplit.com'la iletişime geçin.
Üyelik sözleşmesiyle veya hyplit.com uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa iletişime geçin:
Adres: İçerenköy mah. Ozay sok. No: 13/5 Ataşehir İstanbul
E-posta:

Tebligat Adresleri Kullanıcı'nın hyplit.com'a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. İşbu sözleşme nedeniyle hyplit.com'un kullanıcı'nın kayıtlı e.posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e.postanın hyplit.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcı'ya ulaştığı kabul edilecektir.

Gizlilik
HYPLIT Kullanıcı’ya ait bilgileri hyplit.com’da yer alan Gizlilik Politikası çerçevesince kullanacaktır.
hyplit.com’a üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcı’lardan temin edilen kişiler bilgiler ( e-mail adresi, doğum tarihi vs. ) servisin hizmet amacına yönelik olup, Kullanıcılar bizzat aksini talep etmediği sürece hyplit.com dışında üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz. Şu kadar ki, hyplit, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Kullanıcılar’ın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.
HYPLIT, hyplit.com’a üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcılar temin edilen kişiler bilgiler ( e-mail adresi, doğum tarihi vs. ) aracılığıyla yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, ürünler hakkında bilgi vermek ve benzeri hizmetlerde bulunabilir. Kullanıcılar tarafından paylaşılan kişiler bilgiler hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. HYPLIT tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri Kullanıcılar almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise Ayarlar sayfasından "Haberdar olmak istiyorum" yazısının yanındaki seçimi kaldırmaları gerekmektedir. HYPLIT işbu link aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde Kullanıcılar aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla HYPLIT ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.

Geçersizlik
İşbu üyelik sözleşmesi ve kullanım koşullarının herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.
Sözleşmenin Feshi
Hyplit Siteden yararlanma hakkını başkaca hiçbir ihtar ve bildirime gerek olmaksızın her zaman, derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir.
Üye, İşbu sözleşme çerçevesinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal etmesi durumunda, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olduğunu ve aykırı davranışları nedeniyle hyplit’in, üçüncü kişilere ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi ad ve nam altında ödemek zorunda kaldığı, her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Hyplit'in rücu hakkı olduğunu ve rücudurumunda bu bedelleri ilk talepte nakden ve defaten karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üye üyeliği her zaman ve neden belirtmeden feshedebilir. Feshi ihbar, e-posta kullanılarak yapılabilir. Feshi ihbarda kullanıcı adının ve hyplit web sitelerinde kayıtlı bir e-posta adresinin belirtilmesi gereklidir.
Hyplit üyenin kendisini zarara uğratacak ve zor durumda bırakacak her türlü eylemi sonucunda ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla örnek olarak aşağıda sunulmuş olan durumlarda üyenin üyeliğine derhal son verebilir:
a) Üye tarafından yasal mevzuata uyulmaması,
b) Üyenin sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmesi,
c) hyplit web sitelerinde sunulmakta olan hizmetlerin imajının üyenin mevcudiyeti nedeniyle önemli ölçüde olumsuz etkilenmesi (örneğin üyenin kaydolmasından sonra, kendisinin kasten işlediği bir suçtan dolayı ceza almış olduğunun ortaya çıkması),
d) Üyenin, güvenlik güçleri veya yargı organları tarafından izlenmekte olan örgüt, kişi, vakıf, dernek veya cemaatlerin veya onların yöntemlerinin ya da faaliyetlerinin tanıtımını yapması,
e) Üyenin bir veya daha fazla üyeye zarar vermesi veya
f) Üyenin bir yasa dışı örgüte veya tarikata veya Türkiye'de tartışmalı bir topluluğa üye olması.
Önemli bir nedenin mevcudiyeti durumunda hyplit, 3. paragrafa göre fesih hakkından bağımsız olarak üyeye karşı aşağıdaki yaptırımları uygulayabilir:
- Kullanıcıya ait içeriklerin silinmesi,

- İhtar hakkı ve yasal işlem başlatma,
- hyplit web sitelerinin hizmetlerine erişimin önlenmesi.

Gizli Bilgi ve Veri Koruma
Hyplit, üyelerin kişilikleri ile ilgili olarak Hyplit'e aktardıkları tüm bilgilerin özel bir hassasiyetle kullanılmasının üyeler için çok önemli olduğunun bilincindedir. Bu nedenle hyplit, ilgili tüm yasal veri koruma mevzuatına uymaktadır. hyplit, üyelerle ilgili bilgileri özellikle yetkisiz üçüncü şahıslara vermeyecek veya üçüncü şahısları bu konuda bilgilendirmeyecektir.
Hyplit kendisine üyelerce teslim edilmiş olan her türlü veriyi korumak için elinden gelen ve benzeri işletmelerce alınan her türlü tedbiri alacaktır. Tüm bu tedbirlere rağmen verinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda üye hyplit'den herhangi tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder.
Hyplit 5651 sayılı yasa gereği üyelerinin trafik verilerini ve bu yasa ile veya yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girecek olan diğer mevzuat ile tutulması gereken tüm verileri tutmaktadır ve ilgili yetkili makamların talebi üzerine bu kişilere teslim etmekle yükümlüdür. Üye yasal zorunluluk nedeni ile tutulmakta olan bu veriler nedeniyle iletişiminin mahremiyetinin veya diğer haklarının zarara uğradığı iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Hyplit bu verilerin saklanmasında ve imhasında gerekli tüm özeni göstermeyi taahhüt eder.
Çerezlerin Kullanımı
Hyplit bazı sayfalarında, internet sayfası akışını analiz etmek, hizmetlerini kişiselleştirmek, site içeriğinin etkinliğini ölçmek ve sitegüvenliğini geliştirmeye yardımcı olması amacıyla "çerezler" (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) kullanmaktadır.
Çerezler hakkında bilinmesi gereken birkaç önemli husus şöyledir:
a) Çerezler, kullanıcıları belirlemek ve oturumlarının açık kalmasını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
b) Çoğu çerezler "oturum çerezleri" dir, yani oturumun kapatılması ile sabit sürücüden otomatik olarak silinmektedir.
c) Çerezler, internet tarayıcısı izin veriyor ise, her zaman reddedilebilir. Ancak bu halde sitedeki bazı özelliklere ulaşmak mümkün olmayabilir.
d) Sitenin belirli sayfalarında ve hyplit'in kontrolü dışında üçüncü kişilerin çerezleri ile de karşılaşılması mümkündür.

Son Hükümler
Kullanıcı, bu üyelik sözleşmesi ve kullanım koşullarında yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, üyelik formunu doldurup kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu üyelik sözleşmesi ve kullanım koşulları ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu üyelik sözleşmesi ve kullanım koşulları taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu üyelik sözleşmesi ve kullanım koşullarında sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
Eğer hyplit.com hizmetlerinin suistimal edildiğini düşünüyorsanız ya da yayınlanan bilgilerden rahatsız oluyorsanız derhal hyplit.com'la irtibata geçin.

Adres: İçerenköy mah. Ozay sok. No: 13/5 Ataşehir İstanbul
E-posta:

Copyright HYPLIT BİLİŞİM YAZILIM YAYIN MEDYA TEKNOLOJİLERİ SAN VE LTD ŞTİ'e tüm hakları saklıdır.